Tuesday, November 10, 2009

कालपासून पावसाने अवेळी हजेरी लावल्याने खुप विस्कळींतपरिस्थिति आहे . हिवाळ्यात इतका मुसळधार पाउस म्हणजे ख़रच काळजी करण्याची गोष्ट आहे .हा सगळा पृथ्वीच तापमान वाढल्याचा परिणाम आहे अस बोलल जातआहे.कालच्या सकाळमध्ये एक लेखात असाच म्हटले आहे की याच भाकित पूर्वी केला होत.आजची परिस्थिति ही global warming मुळें निर्माण झाली आहे पण यासाठी फ़क्त शास्त्रदन्य लोकानी अभ्यास करून पुढे काय होइल याचा शोध घेण पुरेस आहे का ? आपणही यावर विचार कारण गरजेच नाही का? तुम्हाला काय वाटत?